Close Log in with or
Register here
Forgot password

Close
Close
Register with or
* Required fields
your profile is 33% complete:
33%
Update profile Close
Post-HBO opleiding beheer openbare ruimte en afval
MenuMenu
Waste Waste Other

Stadswerk en NVRD hebben samen een post-hbo opleiding ontwikkeld die specifiek is gericht op de toekomst van het beheer van de openbare ruimte en afval.

De opleiding is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Binnen de opleiding is aandacht voor onderwerpen als de transitie naar een circulaire economie en een goed beheer om klaar te zijn voor toekomstige uitdagingen in leefbaarheid, klimaat en het sociaal domein. Ook gaat het over de invulling van de rol van accountmanager en regisseur in het domein van openbare ruimte en afval.

Met de opleiding, die voluit ‘Samen sturen op beheer openbare ruimte en afval’ is genoemd, willen de NVRD en Stadswerk hun leden klaarstomen voor de toekomstige uitdagingen op het gebied van openbare ruimte en afval. Leden die interesse hebben in de opleiding kunnen uitzien naar een korting voor deelname.

comment:
You MAY ALSO LIKE