WhatsOrb - Eerste thermische reiniging van teerhoudend asfalt onder Coproe-Certificatie. REKO B.V.
Close Login
Register here
Forgot password
Forgot password
or
or

Close
Close Inspiration on environmental sustainability, every month.

Currently 5,988 people are getting new inspiration every month from our global sustainability exchange. Do you want to stay informed? Fill in your e-mail address below:

Close Receive monthly UPDATES ON ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN YOUR MAILBOX EVERY MONTH.

Want to be kept in the loop? We will provide monthly overview of what is happening in our community along with new exciting ways on how you can contribute.

your profile is 33% complete:
33%
Update profile Close

Waste Waste Hazardous

Eerste thermische reiniging van teerhoudend asfalt onder Coproe-Certificatie. REKO B.V.

Share this post
by: Hans van der Broek
Eerste thermische reiniging van teerhoudend asfalt onder Coproe-Certificatie. REKO B.V.

In het kader van duurzame wegen heeft de Vlaamse overheid midden 2014 het plan opgevat om het teerprobleem definitief op te lossen door het volledig uit de keten te halen.

Concreet gaat het dan om asfaltverhardingen met teer of pekbitumen die niet langer zullen worden gerecycleerd in onze wegen. Door het hergebruik verschuiven of verspreiden we immers het teerprobleem en worden ‘de volgende generaties’ ermee opgezadeld. In plaats daarvan zal dit asfalt worden verwijderd en thermisch gereinigd.

Een dergelijke thermische reiniging gebeurt aan zeer hoge temperatuur (momenteel is een temperatuur van 800 °C voorzien) en kan dus enkel worden uitgevoerd door zeer gespecialiseerde installaties. Thermische reiniging is geen goedkoop procedé. Daarom zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het stapsgewijs invoeren.

Momenteel is het enkel voorzien voor werken waarbij minder dan 2.000 ton teerhoudend asfalt vrijkomt. Later zal dit worden veralgemeend naar alle werkzaamheden waarbij teerhoudend asfalt moet worden verwijderd. In een nog verdere toekomst zal ook al het funderingsmateriaal waarin teerhoudend asfalt werd verwerkt, thermisch worden gezuiverd.

Gewaarborgd door Copro

Gezien de aanzienlijke investering die dit met zich brengt, was AWV vragende partij om deze afvoer van teerhoudend asfalt te borgen door middel van certificatie. Dit was voor Copro de eerste certificatie die betrekking had op de uitvoering van een proces en dus niet op een product. Om aan de buitenwereld duidelijk te maken dat we hier te maken hebben met een uitvoeringcertificatie werd een nieuw merk in het leven geroepen: Coproε. Op die manier wil Copro duidelijk maken dat hier niet het product wordt gecertificeerd.

De bepalingen omtrent de afvoer van teerhoudend asfalt werden opgenomen in het Standaardbestek 250 versie 3.1 en zijn nu dus al een tijdje van toepassing.

Tussenopslagplaatsen

In 2016 werd gestart met de certificatie van de tussenopslagplaatsen in het kader van de thermische reiniging van teerhoudend asfalt. Momenteel zijn er zes in proefperiode en dus aangeduid om teerhoudend asfalt voor thermische reiniging te verzamelen:

In West-Vlaanderen: Stadsbader in Harelbeke en Top-Mix in Oostende;
In Oost-Vlaanderen: AC Materials in Wondelgem, Aswebo in Gent en Stadsbader in Kallo;
In Limburg: Aswebo in Lummen.
Eind juni vertrok vanuit vanuit Top-Mix Oostende een schip geladen met 1.200 ton teerhoudend asfalt richting Nederland. Daar werd het begin juli door de firma Recycling Kombinatie Reko bv in Rotterdam thermisch gereinigd. Op basis hiervan zal weldra door Copro het eerste attest van thermische reiniging worden afgeleverd.

Enkel met dit door Copro afgeleverde attest kan men aantonen dat een partij teerhoudend asfalt effectief thermisch werd gereinigd. Het attest vermeldt naast de opdrachtgever, de aannemer en de tussenopslagplaats ook de herkomst en de hoeveelheid van het teerhoudende asfalt. Het attest dient door de opdrachtgever te worden aangevraagd vóór het teerhoudend asfalt wordt afgevoerd naar de tussenopslagplaats. Aanvraagformulieren voor dit attest kunnen worden bekomen bij Copro.

Een overzicht van de tussenopslagplaatsen die teerhoudend asfalt kunnen ontvangen is te raadplegen op de website van Copro: www.copro.eu.0

Updates on environmental sustainability, every month in your mailbox!
sign up
More by: Hans van der Broek
Messange
You
Share this post
Hans van der Broek , founder Founder and CEO of WhatsOrb, world traveller, entrepreneur and environmental activist. Hans has countless ideas and has set up several businesses in the Netherlands and abroad. He also has an opinion on everything and unlimited thoughts about how to create a better world. He likes hiking and has climbed numerous five-thousanders (mountain summits of at least 5000m or 16,404 feet in elevation)  
Hans van der Broek , founder Founder and CEO of WhatsOrb, world traveller, entrepreneur and environmental activist. Hans has countless ideas and has set up several businesses in the Netherlands and abroad. He also has an opinion on everything and unlimited thoughts about how to create a better world. He likes hiking and has climbed numerous five-thousanders (mountain summits of at least 5000m or 16,404 feet in elevation)  
signup
Updates on environmental sustainability, every month in your mailbox!
sign up
More by: Hans van der Broek
Get updates on environmental sustainability in your mailbox every month.

Whatsorb

Whatsorb info

whatsorb whatsorb whatsorb whatsorb@example.com