WhatsOrb - Landbouwgrond dreigt uitgeput te raken
Close Login
Register here
Forgot password
Forgot password
or
or

Close
Close Inspiration on environmental sustainability, every month.

Currently 5,988 people are getting new inspiration every month from our global sustainability exchange. Do you want to stay informed? Fill in your e-mail address below:

Close Receive monthly UPDATES ON ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN YOUR MAILBOX EVERY MONTH.

Want to be kept in the loop? We will provide monthly overview of what is happening in our community along with new exciting ways on how you can contribute.

your profile is 33% complete:
33%
Update profile Close

Gardening & Agriculture Gardening & Agriculture Vegetables

Landbouwgrond dreigt uitgeput te raken

Share this post
by: Peter Sant
Landbouwgrond dreigt uitgeput te raken

De landbouw moet zich ernstige zorgen maken. Op grote schaal raken landbouwgronden uitgeput. Dit blijkt uit recente onderzoeken op zowel nationaal als internationaal niveau. Ook consumenten moeten zich zorgen maken door het verlies van de voedingswaarde in hun eten.
 
Voedingsstoffen en sporenelementen, zoals zink, koper en seleen verdwijnen uit de bodem en zitten ook niet in het voer voor dieren en in ons voedsel", aldus Bert Carpay (64) in het Dagblad van het Noorden. Het agrarisch adviesbureau Carpay deed vier jaar onderzoek met gesteentemeel in de Drents-Groningse Veenkoloniën en Westerwolde. Wageningen University & Research monitorde hierbij meerdere percelen. 

In Nederland raken gronden uitgeput, doordat essentiële mineralen en sporenelementen niet meer worden aangevuld. Rivieren en zeeën voeren de stoffen niet meer aan, omdat de dijken de aanvoer hebben afgesneden. 

Bemesten

De gangbare opvatting dat (kunst)bemesting het humusgehalte op peil houdt, blijkt daarbij onjuist. Carpay adviseert chemische middelen te vervangen door biologische en terughoudend te zijn met het toepassen van dierlijke mest. 

Het toevoegen van steenmeel oftewel fijngemalen gesteente kan de bodem weer verbeteren. Capray: ,,Mineralen en bodembiologie zijn basisvoorwaarden voor behoud en herstel van bodemvruchtbaarheid.’’

UN Library @UNLibrary

New @UN Global Land Outlook report- better land use and management critical for achieving the 2030 Agenda http://ow.ly/WktU30f7Zxf  #SDG2030

Wereldwijd gaat jaarlijks 24 miljard ton vruchtbare aarde verloren, onder meer door verstedelijking, productietoename en roofbouw, terwijl de vraag naar voedsel steeds groter wordt. 

Een derde van de grond, geschikt voor landbouw, is uitgeput door intensieve landbouw, volgens het rapport The Global Land Outlook van de Verenigde Naties. Het risico op conflicten en de komst van klimaatvluchtelingen neemt daarmee toe. 

Het tij kan gekeerd worden door efficiëntere planning en duurzame landbouwpraktijken. ,,Land is meer dan economie. We moeten een stap terug doen en de manier waarop we met land omgaan veranderen. Iedereen is daarvoor verantwoordelijk. Onze keuzes kunnen het verschil maken'', aldus uitvoerend secretaris Monique Barbut van de Verenigde Naties.

Messange
You
Share this post
Being involved in sustainability activities has changed my view on this subject a lot. Climate change and pollution are borderless and thus solutions and information has to be shared globally. Rich, 'developed' countries have to start supporting countries that don't have the means and knowledge to improve their situation. Sustainability movement is as strong as its weakest link - whatsorb.com is a helpful platform to speed up the X-Change of Global Sustainability.  
Being involved in sustainability activities has changed my view on this subject a lot. Climate change and pollution are borderless and thus solutions and information has to be shared globally. Rich, 'developed' countries have to start supporting countries that don't have the means and knowledge to improve their situation. Sustainability movement is as strong as its weakest link - whatsorb.com is a helpful platform to speed up the X-Change of Global Sustainability.  
Get updates on environmental sustainability in your mailbox every month.

Whatsorb

Whatsorb info

whatsorb whatsorb whatsorb whatsorb@example.com