Close Log in with or
Register here
Forgot password

Close
Close
Register with or
* Required fields
your profile is 33% complete:
33%
Update profile Close
Gemeente Utrecht wil #zonnepanelen op de geluidswal langs de A12
MenuMenu
Energy Energy Solar

De gemeente Utrecht wil een zonnepark realiseren op de geluidswal langs de A12. Langs de Veldhuizerweg in De Meern staat een geluidshal die zowel qua hellingshoek als ligging richting het zuiden bij uitstek geschikt is voor de opwekking van zonne-energie.

Het startdocument voor de bouw van dit zonnepark is inmiddels vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Utrecht. Vervolgens gaat de gemeente een partij selecteren die de zonnepanelen op de geluidswal mag gaan installeren.

Zonne-energie
De gemeente Utrecht kiest ervoor om zonnepanelen op de geluidswal te installeren, omdat ruimte voor zonnepanelen schaars is in de stad. Door zonnepanelen aan te leggen op de geluidswal, kan de gemeente een groot zonnepark realiseren, zonder dat het andere gebruiksfuncties van de grond in de weg zit.

Utrecht wil in 2020 een totaalvermogen van 37 megawattpiek aan zonne-energie geinstalleerd hebben. Dit zonnepark kan een belangrijkste bijdrage leveren aan het behalen van deze doelstelling. 

28-08-2017 12:16 | DOOR: HIDDE MIDDELWEERD

comment:
wiebe - 37 WEEKS AGO Post Reported Report Post Your Comment is Under Moderation
test post
Reply
You MAY ALSO LIKE