WhatsOrb - Dorp Loppersum gaat als eerste van het gas.
Close Login
Register here
Forgot password
Forgot password
or
or

Close
Close Inspiration on environmental sustainability, every month.

Currently 5,988 people are getting new inspiration every month from our global sustainability exchange. Do you want to stay informed? Fill in your e-mail address below:

Close Receive monthly UPDATES ON ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN YOUR MAILBOX EVERY MONTH.

Want to be kept in the loop? We will provide monthly overview of what is happening in our community along with new exciting ways on how you can contribute.

your profile is 33% complete:
33%
Update profile Close

Energy Energy Solar

Dorp Loppersum gaat als eerste van het gas.

Share this post
by: Moon Apple
Dorp Loppersum gaat als eerste van het gas.

De hele gemeente moet in 2030 onafhankelijk zijn van fossiele energie, maar het dorp Loppersum gaat in 2023 als eerste ‘van het gas’. Het startsein werd woensdag gegeven.

Een start die eigenlijk geen start was, want in de gemeente zijn reeds tal van initiatieven die inzetten op duurzame energie. Loppersum kent drie energiecorporaties, veel mensen gebruiken de waardevermeerderingsregeling bij bevingsschade voor installatie van zonnepanelen, versterkte huurwoningen maken gebruik van aard- en zonnewarmte en er zijn proeven met elektrisch (openbaar) vervoer.

Samenhang

Wat nog ontbrak was een koppeling van al die ontwikkelingen en organisaties en dat is nu geregeld in het zogeheten Energietransitieplan Loppersum, waaronder zestien partijen woensdag hun handtekening zetten. Dat zijn niet alleen lokale partijen zoals gemeente en Buurtkracht Loppersum, maar ook Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, Rabobank Noord-Groningen, TNO, Gasunie, Enexis en Nationaal Coördinator Groningen.

CO2-vrij

Zij spraken mede de intentie uit om het dorp Loppersum in 2023 vrij te krijgen van fossiele energiebronnen, in officiële termen: CO2-vrij. De andere dorpen moeten op zijn laatst in 2030 energieneutraal zijn. Zoals eerder verwoord in het gemeentelijke Milieubeleidsplan, waar de raadsfracties in april dit jaar een klap op gaven.

Goede bedoelingen

De goede bedoelingen van het Energietransitieplan zijn onderverdeeld in zes programmalijnen. Zo komt er een analyse van het energieverbruik en wat lokaal mogelijk is aan duurzame productie en daarvoor is ook een nulmeting nodig. Ingezet wordt daarnaast op duurzaam wonen, kansen voor windenergie, groen gas uit de regio en het opzetten van een lokaal warmtenet.

Wethouder Bé Schollema: ,,Het is mooi om te zien dat we ondanks de aardbevingsellende ook positieve zaken hebben, zoals dit energietransitieplan.’’

Maarten Blacquière van energiebedrijf Enexis/Enpuls: ,,De kern van het aardbevingsgebied wordt nu dus kern van de energietransitie. Dan loop je voorop.’’

Messange
You
Share this post
I'm interested in everything that has to do with sustainability. My house is solar powered and I have my own water supply and filtering system.  I grow my own vegetables and fruit. Most of the time I go on the road by bicycle and for long distances I use public transport.  
I'm interested in everything that has to do with sustainability. My house is solar powered and I have my own water supply and filtering system.  I grow my own vegetables and fruit. Most of the time I go on the road by bicycle and for long distances I use public transport.  
Get updates on environmental sustainability in your mailbox every month.

Whatsorb

Whatsorb info

whatsorb whatsorb whatsorb whatsorb@example.com