Close Log in with or
Register here
Forgot password

Close
Close
Register with or
* Required fields
your profile is 33% complete:
33%
Update profile Close
Wijkfeest moet Woenselse buurten verbinden
MenuMenu
Community Community Organizing

EINDHOVEN - Door het organiseren van een groot wijkfeest willen bewoners van de Prinsejagt 1 en 2 en Driehoeksbos in Woensel de samenhang in de wijk vergroten. Zaterdag 2 september is in en rondom het Pieter Eiffhuis een uitgebreid programma met festiviteiten voor alle buurtbewoners.
 
'Alleen nog de puntjes op de i zetten en dan kan het Wijkfeest zaterdag beginnen", zeggen Ingrid Versteegen en Nanette Senthivel. Beide dames houden samen met een aantal buurtbewoners uit de wijken Prinsejagt 1 en 2 en Driehoeksbos een groots opgezet Wijkfeest op zaterdag 2 september. Versteegen: ,,Het is de eerste keer dat we zoiets doen. Het is wel dertig jaar geleden dat hier een buurtfeest is gehouden. We willen de mensen in de wijk weer met elkaar verbinden. Zowel jong als oud. Het ouderwetse buurtgevoel moet weer terugkomen in de wijk."
Maar wat is dan dat ouderwetse buurtgevoel? Senthivel: ,,Dat je elkaar weer leert kennen en gedag zegt, zodat je elkaar kunt aanspreken, ook op de minder leuke dingen."
Verpaupering voorkomen
Al langere tijd en met name in de wijken Prinsejagt I en II werd vastgesteld dat de samenhang in de wijk, onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar, afneemt. De buurten zijn geen aandachtswijken, maar willen dat ook zeker niet worden. Vanuit de wijk is er behoefte aan het voorkomen van verpaupering, meer sociale contacten en het organiseren van meer activiteiten. Om elkaar weer te verbinden, jong en oud, is gekozen om dit gezamenlijk feestvierend te doen met een wijkfeest.
Versteegen: ,,Als je niks vraagt, dan krijg je het ook niet en dus hebben we contact opgenomen met de gemeente. Zij dachten meteen mee hoe we het konden aanpakken. De buurtcoördinator is echt geweldig, we kunnen altijd bij hem terecht."
De organisatoren hebben het gelijk groots aangepakt. ,,Het feest wordt gehouden in en rondom het Pieter Eiffhuis, we kunnen gebruikmaken van het terrein en de horeca en er is een groot terras. Op deze manier kunnen de bewoners van het huis het feest ook makkelijk bezoeken."
Informatiemarkt
Het buurtfeest begint om 14.00 uur en duurt tot 23.30 uur. Op het terrein is ook een informatiemarkt met organisaties die betrokken zijn bij de wijk zoals; Zuidzorg en GGzE. Bezoekers kunnen deze dag kennismaken met de wijkagent en jeugdclub Jong Nederland zorgt voor sport en spel. Zo staan er bijvoorbeeld springkussens.
De diverse optredens tijdens het feest worden verzorgd door onder andere Step by Step en 's avonds is er livemuziek vanaf 19.30 uur van de band Roots, een feest- en partijenband met muziek voor alle leeftijden. De jeugd kan van 19.00 tot 22.00 uur terecht in de disco bij de Pitstop waar jeugdrapper Laylo optreedt.

Karin Rosendaal 28-08-17, 16:20 

comment:
You MAY ALSO LIKE