WhatsOrb - Eén procent melkveebedrijven heeft structureel welzijnsprobleem'.
Close Login
Register here
Forgot password
Forgot password
or
or

Close
Close Inspiration on environmental sustainability, every month.

Currently 5,988 people are getting new inspiration every month from our global sustainability exchange. Do you want to stay informed? Fill in your e-mail address below:

Close Receive monthly UPDATES ON ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN YOUR MAILBOX EVERY MONTH.

Want to be kept in the loop? We will provide monthly overview of what is happening in our community along with new exciting ways on how you can contribute.

your profile is 33% complete:
33%
Update profile Close

Animal welfare Animal welfare Comfort

Eén procent melkveebedrijven heeft structureel welzijnsprobleem'.

Share this post
by: Hans van der Broek
Eén procent melkveebedrijven heeft structureel welzijnsprobleem'.

Bij pakweg één procent van de melkveebedrijven zijn er tekortkomingen op het gebied van dierenwelzijn. Deze bedrijven zijn vaak moeilijk te bewegen richting structurele naleving. In zijn algemeenheid worden de welzijnsregels voldoende nageleefd.
Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).op basis van haar Integrale Risicoanalyse Zuivelketen.

Bij deze zogenaamde 'aandachtsbedrijven' speelt vaak en meervoudige problematiek, waaronder ernstige of herhaalde tekortkomingen in de naleving van dierenwelzijnsregels. Omdat ze vaak moeilijk weer op het goede pad zijn te krijgen, vragen deze bedrijven veel aandacht van de NVWA.

Overbezetting
Daarnaast signaleert de controleinstantie dat er bij snelgegroeiende melkveebedrijven een gebrek is aan voerplaatsen en ligboxen. Ook maakt de NVWA zich zorgen over kalversterfte, hier bestaat geen norm voor.

Van voldoende niveau
Overigens voldoet 90 procent van alle bedrijven aan de regels op het gebied van dierenwelzijn. De naleving van dierenwelzijnsregels op melkveehouderijbedrijven is in zijn totaliteit van een voldoende niveau, stelt de NVWA.

Updates on environmental sustainability, every month in your mailbox!
sign up
More by: Hans van der Broek
Messange
You
Share this post
Hans van der Broek , founder Founder and CEO of WhatsOrb, world traveller, entrepreneur and environmental activist. Hans has countless ideas and has set up several businesses in the Netherlands and abroad. He also has an opinion on everything and unlimited thoughts about how to create a better world. He likes hiking and has climbed numerous five-thousanders (mountain summits of at least 5000m or 16,404 feet in elevation)  
Hans van der Broek , founder Founder and CEO of WhatsOrb, world traveller, entrepreneur and environmental activist. Hans has countless ideas and has set up several businesses in the Netherlands and abroad. He also has an opinion on everything and unlimited thoughts about how to create a better world. He likes hiking and has climbed numerous five-thousanders (mountain summits of at least 5000m or 16,404 feet in elevation)  
signup
Updates on environmental sustainability, every month in your mailbox!
sign up
More by: Hans van der Broek
Get updates on environmental sustainability in your mailbox every month.

Whatsorb

Whatsorb info

whatsorb whatsorb whatsorb whatsorb@example.com