Close Log in with or
Register here
Forgot password

Close
Close
Register with or
* Required fields
your profile is 33% complete:
33%
Update profile Close
Eén procent melkveebedrijven heeft structureel welzijnsprobleem'.
MenuMenu
Animal welfare Animal welfare Comfort

Bij pakweg één procent van de melkveebedrijven zijn er tekortkomingen op het gebied van dierenwelzijn. Deze bedrijven zijn vaak moeilijk te bewegen richting structurele naleving. In zijn algemeenheid worden de welzijnsregels voldoende nageleefd.
Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).op basis van haar Integrale Risicoanalyse Zuivelketen.

Bij deze zogenaamde 'aandachtsbedrijven' speelt vaak en meervoudige problematiek, waaronder ernstige of herhaalde tekortkomingen in de naleving van dierenwelzijnsregels. Omdat ze vaak moeilijk weer op het goede pad zijn te krijgen, vragen deze bedrijven veel aandacht van de NVWA.

Overbezetting
Daarnaast signaleert de controleinstantie dat er bij snelgegroeiende melkveebedrijven een gebrek is aan voerplaatsen en ligboxen. Ook maakt de NVWA zich zorgen over kalversterfte, hier bestaat geen norm voor.

Van voldoende niveau
Overigens voldoet 90 procent van alle bedrijven aan de regels op het gebied van dierenwelzijn. De naleving van dierenwelzijnsregels op melkveehouderijbedrijven is in zijn totaliteit van een voldoende niveau, stelt de NVWA.

comment:
You MAY ALSO LIKE